*** Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze | ul. Dekoracyjna 8 | 65-722 Zielona Góra | tel. 68 451 39 00 | fax. 68 451 39 11 | Porady prawne 801 002 820 (dla telefonów komórkowych 68 413 08 13) *** Oddział w Gorzowie Wlkp. | ul. Mościckiego 6 | 66-400 Gorzów Wlkp. | tel. 95 722 32 96 | fax. 95 722 32 87 | ***

  OIP Zielona Góra
Komunikaty OIP
Przetargi
Kierownictwo OIP
  Dane teleadresowe
Zielona Góra
Gorzów Wlkp.
  Działalność OIP
Porady prawne
Zgłaszanie wypadków
Rolnictwo
Prewencja - Promocja - Konkursy - Wejdź i zobacz !
Sprawozdania

 
 
 
 
 
BIP
 
   
 
Ostatnia aktualizacja:
10 kwietnia 2014

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalych
 Zapraszamy do uczestnictwa
w programie edukacyjnym
„Kultura bezpieczeństwa”
[Więcej]

9 kwietnia 2014 r. około 80 uczniów klas III Technikum Budowlanego ZSB w Zielonej Górze uczestniczyło w spotkaniu informacyjno- szkoleniowym z inspektorem pracy i prawnikiem OIP. Zajęcia zorganizowano w ramach przygotowań do odbycia praktyki zawodowej. W trakcie spotkania młodych ludzi zapoznano z podstawowymi zasadami bhp i najczęściej występującymi zagrożeniami w pracy na budowie. Ponadto objaśniono zagadnienia związane ze stosunkiem pracy. Szczegółowo omówiono rodzaje umów o pracę, kwestie związane z czasem pracy, wynagrodzeniem i przysługującymi urlopami.


26 marca 2014 r. na XXXV sesji Rady Powiatu Wschowskiego, inspektor pracy Sławomir Nowak przedstawił informację o stanie praworządności w stosunkach pracy oraz stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach powiatu wschowskiego. Inspektor mówił min. o stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowościach w zakresie prawa pracy i bhp,  zastosowanych przez inspektorów pracy sankcjach, wypadkach przy pracy, które wydarzyły się na terenie powiatu w ubiegłym roku.


20 marca 2014 r. we współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej zorganizowano spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Zmiany w Kodeksie pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Minimalne wymagania w zakresie BHP”. Uczestniczący w nim pracodawcy, pracownicy ds. personalnych, pracownicy służby BHP mieli okazję poszerzenia i odświeżenia wiedzy z zakresu technicznej ochrony pracy (ryzyka zawodowego, środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko wypadków, procedur postępowania powypadkowego w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, świadczeń przysługujących z tytułu wypadku lub choroby zawodowej), wymagań minimalnych oraz zasadniczych w zakresie BHP w pracy przy maszynach i urządzeniach. Podczas spotkania zostały także omówione najnowsze zmiany w Kodeksie pracy, stanowiska Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy i MPiPS. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Poprowadzili je inspektorzy pracy oraz prawnik OIP.


W dniach 11-12 marca 2014 r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze uczestniczyli w Targach Edukacyjnych „Absolwent”. Targi miały na celu zapoznanie młodzieży szkolnej i przyszłych studentów z możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju. Celem udziału OIP w targach była promocja programu edukacyjnego PIP „Kultura bezpieczeństwa” i kampanii „Zanim podejmiesz pracę”. Stoisko inspektoratu cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas targów prezentowano wydawnictwa nt. prawa pracy, udzielano informacji o działalności prewencyjnej, informacyjnej inspekcji pracy i zachęcano do udziału w programie „Kultura Bezpieczeństwa”.


7 marca 2014 r.  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, pod szyldem kampanii „Zanim podejmiesz pracę” odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Poprowadził je Łukasz Szpilski, prawnik Okręgowego Inspektoratu Pracy, który w trakcie spotkania przekazał uczestnikom przydatne informacje o umowach o pracę, czasie pracy, przysługujących urlopach, wynagrodzeniu. W związku z dużym zainteresowaniem wśród osób poszukujących pracy problematyką prawa pracy, spotkania z prawnikiem będą kontynuowane.


7 marca 2014 r. siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy odbyło się wspólne posiedzenie Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy i Lubuskiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie. Tematem obrad Komisji była działalność nadzorczo-kontrolna i prewencyjno-promocyjna, m.in. w budownictwie. W pierwszej części zebrania, w związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 95-lecia inspekcji pracy, Franciszek Grześkowiak, okręgowy inspektor pracy zaprezentował historię powstania inspekcji pracy w Polsce. Następnie Andrzej Machnowski oraz Zdzisław Klim, z-cy OIP podsumowali działalność inspektoratu w 2013 r. Poinformowali o działaniach w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym w budownictwie. Omówili  programy prewencyjne, których realizacja zaplanowana jest na rok bieżący. Druga część spotkania dotyczyła działalności prewencyjno-informacyjnej w rolnictwie. Zebrani mówili o swoich działaniach w środowisku wiejskim, o wielu wspólnych inicjatywach i zaangażowaniu, dzięki którym osiąga się skuteczność i powodzenie. Lubuska Komisja Ochrony Pracy i Lubuska Komisja ds. BHP w Rolnictwie są stałymi organami opiniodawczo-doradczymi działającymi przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Zielonej Górze. Członkami obu Komisji są parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, lubuskich instytucji i urzędów.


 

W dniach od 21 do 23 lutego 2014 r. Okręgowy Inspektorat Pracy uczestniczył w XXII Targach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Drzonkowie – największych targach budowlanych w województwie lubuskim. Na stoisku OIP można było zapoznać się z wydawnictwami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy na budowie, otrzymać informację nt. konkursów i programów prewencyjnych PIP. Wiele osób skorzystało z możliwości uzyskania porady prawnej i technicznej. Inspektor pracy odpowiadał na pytania związane m.in. z organizacją pracy na budowie, zabezpieczeniem prac na wysokości.


13 lutego 2014 r. w Gorzowie Wlkp, w ramach realizowanego programu prewencyjno-informacyjnego w budownictwie, inspektor pracy przeprowadził szkolenie, w którym uczestniczyli członkowie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Inspektor zaprezentował i omówił przykłady najczęściej występujących zagrożeń na budowach, zasady doboru środków ochrony, w szczególności przed upadkiem z wysokości.


4 lutego 2014 r. Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA świętowała 1000 dni bez wypadku przy pracy. W spotkaniu z pracownikami EC uczestniczyli Franciszek Grześkowiak, okręgowy inspektor pracy i jego zastępca, Andrzej Machnowski. W trakcie spotkania przedstawiono informację nt. działalności Państwowej Inspekcji Pracy, realizowanych programów prewencyjnych oraz działań na rzecz ograniczania wypadków przy pracy.


W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze prezentowana jest wystawa prac pn. „Bezpieczna szkoła”. Ekspozycja stanowi zbiór prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół podstawowych w ramach konkursu dot. bezpiecznego zachowania w szkole i w drodze do szkoły. Prezentowane prace zostały utworzone w różnych technikach: są rysunki, wyklejanki, kolaże. Wszystkie świadczą o wysokiej świadomości zasad bezpieczeństwa wśród młodych artystów.


30 stycznia 2014 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Bezpieczna Szkoła”. Konkurs zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie, pod patronatem Burmistrza Sulechowa, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, Sulechowskiego Stowarzyszenia „Forum”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy z zakresu bezpiecznego zachowania w szkole. Prace złożyło 760 uczniów z pięciu szkół podstawowych z terenu gminy Sulechów. Po wstępnej weryfikacji w szkołach, ocenie Jury podległo 150 prac. W trakcie spotkania Franciszek Grześkowiak, okręgowy inspektor pracy zaapelował o zachowanie bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych.


 

  Główny Inspektorat Pracy
Strona główna PIP/a>
Wiadomości
Serwis pracodawcy
Pytania i porady prawne
Kodeks pracy
Info for foreigners
  Okręgowe Inspektoraty Pracy
OIP Szczecin OIP Gdańsk OIP Olsztyn OIP Białystok OIP Zielona Góra OIP Wrocław OIP Opole OIP Katowice OIP Kraków OIP Rzeszów OIP Łódź OIP Kielce OIP Lublin OIP Bydgoszcz OIP Poznań OIP Warszawa
  Kampanie PIP

  On-Line

 

© em>Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze